Í tíma og ótíma

Arna Óttarsdóttir, Amy Brener og Leslie Roberts

Í tíma og ótíma er sýning þar sem sjónum er beint að margvíslegum birtingarmyndum tímans í verkum ‏þ‏‏riggja alþjóðlegra samtímalistakvenna, þeirra Örnu Óttarsdóttur, Amy Brener og Leslie Roberts. Á sý‎ningunni er tíminn skoðaður í víðu samhengi, allt frá heimspekilegum vangaveltum um hugtak og eðli tímans, til þeirrar persónulegu túlkunar á samtímanum sem einkennir verkin, en hugleiðingar um tíma fléttast á mismunandi hátt inn í verk ‏og vinnuaðferðir allra þriggja.

Ofin verk Örnu Óttarsdóttur eru unnin út frá teikningum og skrifum sem hún færir yfir í margslunginn og flókinn myndvefnað. Oft er þar að finna hraðar teikningar, innkaupalista eða brot sem virðast undarlega kæruleysisleg eða tilviljunarkennd. Arna færir hið persónulega og hraðsoðna yfir í hinn hæga miðil myndvefnaðarins, þar sem hvert krot fær hárnákvæma og yfirvegaða útfærslu. Í verkunum blandast handgert og stafrænt vinnuferli á áhugaverðan hátt, frá hröðum teikningum yfir í stafræna vinnslu og svo að lokum aftur yfir í handunnið og afar seinlegt ferli vefnaðarins.

Leslie Roberts færir fundin orð úr sínu hversdagslega umhverfi yfir í flókið kerfi forma og lita. Orðin tekur hún til dæmis frá umferðarskiltum, leiðarvísum strætisvagna eða yfirskriftum dagblaða. Oftast er um að ræða hversdagsleg augnablik sem hún safnar og túlkar á sinn eigin hátt í geómetrískum og litríkum kerfum. Verkin eru fínleg en þó án óþarfa fullkomnunaráráttu, þar sem listakonan leyfir mistökum að standa án þess að stroka nokkuð út eða fela. Þannig finnur maður sterkt fyrir handbragði listakonunnar sem og tímanum sem hún hefur varið í að skapa verkin.

Amy Brener býr til þrívíð verk sem ýmist hanga úr lofti eða standa á gólfi, þar sem hún skeytir saman ‎‎keyptum eða fundnum hlutum. Hver hlutur á sér sína sögu, ber með sér tilvísun í líf listakonunnar eða aðrar óþekktar sögur. Ólíkum efnum eins og gerviblómum, teiknibólum eða íhlutum úr símum og tölvum ægir og saman í undarlegum samsetningum. Líta má á verkin sem  tilraun til að frysta tímann, þar sem listakonan safnar ummerkjum um okkar samtíma, neysluhyggju og offramleiðslu hluta sem hún steypir í varanleg form.

Handverkið sem finna má í verkum listakvennanna þ‏riggja ber merki um þrá eftir hægagangi og íhugun í mótsvari við hraða samtímans. Verk ‏þeirra mætti þannig lesa sem tilraun til að stöðva tímann eða jafnvel til þess að stíga út úr samtímanum og inn í óræðan tíma listaverksins.

Sýningarstjóri er Ingunn Fjóla Ingþórsdóttir.