Tónagull – Music Workshops in Polish This Winter

Tónagull is a research-based music workshop, based on many years of practice and created especially for children belonging to the youngest age group, as well as their parents. Since September 2019, workshops have also been held regularly in Polish with much success. In collaboration with Hafnarfjörður and Hafnarborg, it is now also available to Polish families living in Hafnafjörður, but the first music workshops in Polish took place at the museum in spring 2020.

The workshops will be held once a week at Hafnarborg – every Sunday at 12 p.m., from September 19th – in a form resembling a musical game, which both children and their guardians can enjoy. These music workshops are tailored to the needs of children aged 8-10 months, but both younger and older participants (up to 3 years old) will be able to enjoy the classes by discovering the world through sounds.

The first Tónagull workshop took place in January 2004 and the meetings have been enjoying increasing popularity ever since. The positive reception of the workshops is also evidenced by the fact that parents participating in the meetings often come back again when new children appear in their lives. The method was developed by Helga Rut Guðmundsdóttir, lecturer at the University of Iceland.

During the classes, we will work:

  • in Polish
  • based on popular children’s songs and original compositions

We will also use a specially prepared set of simple, child-safe musical instruments. You don’t need to have any musical preparation to participate in the workshops. The teacher in charge of the workshops will guide the participants step by step through the entire structure of the classes with the help of subsequent musical games. Here you can find the website of the workshop in Polish.

Come and see for yourself how enriching it is to make music together. The participation fee for each class is only 500 ISK. Please click here to sign up.


Tónagull – warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku 0-3
Niedzielę o godz. 12, w Hafnarborg

Tónagull to oparta o wieloletnią praktykę metoda warsztatów muzycznych utworzona specjalnie z myślą o dzieciach należących do najmłodszej grupy wiekowej i ich rodzicach. Od września 2019 spotkania w języku polskim odbywają się regularnie w Reykjaviku i cieszą się ogromną popularnością. Dzięki wsparciu miasta Hafnarfjörður oraz centrum sztuki Hafnarborg teraz dostępna będzie także dla polskich rodzin mieszkających w Hafnafjörður.

Spotkania będą się odbywać – w każdą niedzielę o godz. 12, począwszy od 19 września – a ich forma przypomina muzyczną zabawę, z której radość czerpią zarówno dzieci, jak i ich opiekunowie. Warsztaty znakomicie odpowiadają na potrzeby dzieci w wieku 8-10 miesięcy, jednak zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy (do ok. 3 roku życia) będą w równym stopniu cieszyć się przebiegiem zajęć odkrywając świat za pomocą dźwięków.

Pierwsze warsztaty Tónagull odbyły się w styczniu 2004 i od tamtej pory spotkania cieszą się wciąż rosnącą popularnością. O pozytywnym odbiorze warsztatów świadczy także fakt, że rodzice uczestniczący w spotkaniach często wracają kolejny raz, kiedy w ich życiu pojawiają się nowe pociechy. Metoda opracowana została przez Helgę Rut Guðmundsdóttir, wykładowczynię na Uniwersytecie Islandzkim.

Na zajęciach pracować będziemy:

  • w języku polskim
  • w oparciu o popularne piosenki dziecięce oraz oryginalne kompozycje

Będziemy także korzystać ze specjalnie przygotowanego zestawu prostych, bezpiecznych dla dzieci instrumentów muzycznych. Aby uczestniczyć w warsztatach nie musisz mieć żadnego przygotowania muzycznego! Kierujący warsztatami pedagog przeprowadzi uczestników krok po kroku przez całą strukturę zajęć za pomocą kolejnych muzycznych zabaw. Zapraszamy na stronę internetową warsztatów po polsku.

Przyjdź, aby przekonać się jak niezwykle wzbogacającym doświadczeniem jest wspólne muzykowanie. Koszt jednych zajęć wynosi tylko 500 ISK. Kliknij tutaj by się zapisać.